شطرنج

انجام بازی شطرنج در تلگرام

ورزشی 1

آث میلان

بررسی اخبار و بازی های باشگاه آث میلان

ورزشی 1

آ اس رم

اخبار زنده بازی های باشگاه آ اس رم

ورزشی

آرسنال

دریافت اخبار و نتیجه بازی های باشگاه آرسنال در تلگرام

ورزشی

اینترمیلان

دریافت اخبار و برنامه زمانی بازی های باشگاه اینتر میلان

ورزشی

چلسی

اخبار زنده باشگاه چلسی

ورزشی

رئال مادرید

رباتی برای طرفداران باشگاه رئال مادرید

ورزشی

بارسلونا

دریافت اخبار زنده باشگاه بارسلونا از طریق تلگرام

ورزشی 1

ربات لیورپول

بررسی اخبار زنده باشگاه لیورپول

ورزشی

شطرنج

انجام بازی شطرنج در تلگرام

ورزشی 1

آث میلان

بررسی اخبار و بازی های باشگاه آث میلان

ورزشی 1

آ اس رم

اخبار زنده بازی های باشگاه آ اس رم

ورزشی

آرسنال

دریافت اخبار و نتیجه بازی های باشگاه آرسنال در تلگرام

ورزشی

اینترمیلان

دریافت اخبار و برنامه زمانی بازی های باشگاه اینتر میلان

ورزشی