این ربات تلگرام ساده و کاربردی می تواند پسوردهای قوی همراه با عباراتی برای بخاطر سپردن آنها برایتان تولید کند.

توانایی ها:

تولید پسوردهای آسان و قدرتمند

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /lang: انتخاب زبان

زبانها:

English, Русский