با عضوشدن در این ربات تلگرامی میتونید به کانال خود عضو اضافه کنید. البته برای استفاده از این ربات باید ابتدا در کانال معرفی شده توسط این ربات عضو بشید سپس برای ربات هم لینک تبلیغی ربات رو بفرستید یعنی از طرف شما سه نفر عضو ربات بشن تا بتوانید از امکانات ربات استفاده کنید.

توانایی ها:

امکان افزایش عضو برای کانال های شما

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

English, فارسی