NoteFather یک ربات تلگرامی بسیار عالی برای مدیریت پیام های یادآور است که با استفاده از آن می توانید تاریخ و زمان دقیقی برای یادآورهای خود ایجاد کرده و حتی آنها را اولویت بندی کنید.

توانایی ها:

شروع سریع
کنترل کیبورد
تعیین اولویت برای یادآورها
امکان تکرار یادآور در بازه های زمانی معین

شرح دستورات(Commands):

 • /remind: ایجاد یک یادآور جدید
 • /sked: نمایش لیست یادآورها
 • /high: یادآورهای با اولویت بالا
 • /help: نمایش دستورات
 • /delete: حذف یادآور
 • /calender: باز کردن تقویم
 • /settings:نمایش تنظیمات
 • /sent: نمایش یادآورهای ارسال شده
 • /cancel: لغو کردن عملیات
 • /stop: حذف همه یادآورها
 • /rate:امتیاز به نویسنده
 • manual: باز کردن راهنما
 • /contact: ارتباط با تیم

زبانها:

English, Русский, Italiano