این ربات تلگرامی کاربردی یک ابزار بسیار قدرتمند برای دارندگان کانال های تلگرام محسوب می شود و شیوه آسانی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و پیگیری آمار مربوط به کانال در اختیار آنها قرار می دهد. برای دریافت آمار مربوط به کانال ابتدا باید ربات را به کانال موردنظر افزوده و سپس پیام های موردنظر را از کانال به ربات ارسال کنید.

توانایی ها:

داشبورد سبک وزن
پشتیبانی از نشانه گذاری های HTML
دکمه های واکنش Emoji
پشتیبانی از لینک پست ها
ارائه آمار تفصیلی مربوط به کانال

شرح دستورات(Commands):

  • /post: ایجاد یک پست جدید
  • /channels: مدیریت کانال ها
  • /analytics: مشاهده  آمار
  • /settings: مدیریت تنظیمات
  • /feedback: ارسال پیام به نویسنده
  • /cancel : لغو کردن فعالیت جاری
  • /help: در مورد ربات

زبانها:

English