گلبانگ یک ربات هوشمنده که اوقات شرعی شهرهای مختلف رو نمایش میده. مناطقی که در لیست نباشن هم اوقات شرعی رو بر اساس موقعیت جغرافیایی محاسبه می‌کنه.

توانایی ها:

امکان محاسبه اوقات شرعی شهر های مختلف کشور

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی