ربات تلگرامی goo.gl Shortener قادر به تولید لینک کوتاه شده آدرس های اینترنتی است. توجه داشته باشید که قبل از وارد کردن لینک دستور link/ را قبل از آن بیاورید.

توانایی ها:

خلاصه کردن آدرس های اینترنتی
سرعت بالا

شرح دستورات(Commands):

  • /link: تولید لینک کوتاه شده

زبانها:

English