chelsealivebot رباتی تلگرامی برای طرفداران پروپاقرص باشگاه چلسی است که اخبار، برنامه بازی ها، امتیازات و... این باشگاه را در اختیار آنها قرار می دهد.

توانایی ها:

ارائه اخبار و برنامه بازی های باشگاه چلسی

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Resent games: نتایج بازی های اخیر
  • /Upcoming games: تقویم بازی های آینده
  • /News: اخبار باشگاه
  • /Change language: تغییر زبان
  • /Leave feedback: ارسال پیام به نویسنده ربات

زبانها:

English, Русский