با ربات تلگرام پرسیس تور می توانید جاذبه ها و اقامتگاههای اطرافتون رو پبدا کنید و عکس ها و اطلاعات مفیدی از اونها بدست بیارید.

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی