✅ اولین ربات ناظر بازار در تلگرام @Nazer_BazarBot 🔶 انتشار لحظه ای پیغام های ناظر 🔶 انتشار اطلاعیه های بورس و فرابورس 🔶 ارائه اطلاعات در مورد میزان، تاریخ و نحوه دریافت سود نقدی مصوب مجامع سالیانه کل نمادها 🔶 معرفی شرکت ها (نوع فعالیت، آدرس، شماره تماس شرکت ها و..) 🔶 معرفی سهامداران عمده شرکت ها 🔶 ارائه قیمت لحظه ای سکه و ارز 🔶 ارائه لیست نماد های متوقف بصورت روزانه 🔶 ارائه تغییرات دارایی سهامداران عمده هر نماد بصورت روزانه 🔶 ارائه روند سود سازی شرکت ها در ۱۰ سال اخیر 🔶 ارائه تاریخچه درآمد هر سهم جهت بررسی پیش بینی و پوشش سود ☑️ ربات ناظر بازار @Nazer_BazarBot

توانایی ها:

  • اخبار
  • سکه و ارز
  • نمادهای متوقف شده
  • کدال
  • سهامداران فعالشرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی