با استفاده از ربات Grocerylist می توانید به راحتی لیست خرید خود را مدیریت کنید و آن را با خانواده و دوستان خود در تلگرام به اشتراک بگذارید. از این ربات می توانید حتی در گروههای چت استفاده کنید.

توانایی ها:

ایجاد لیست خرید در تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /list: نمایش لیست
  • /add: افزودن موارد جدید
  • /remove: حذف یک آیتم
  • /removall: حذف کلیه آیتم ها
  • /settings: تنظیمات
  • /help : راهنما

زبانها:

English