هر خواننده ی خارجی رو میتونی همه متن اهنگ هاش رو پیدا کنی با متن اهنگ رو دنبال کنی زبانت رو تقویت کنی یا یه قسمت از یه اهنگ رو شنیدی اما اسمش رو نمیدونی با این بات توی متن همه ی اهنگ ها میگردی اسم اهنگ و خوانندش رو پیدا میکنی یا براساس اسم اهنگ جستجو میکنی یا اصلا میخوای یه جمله ای که میخوتی به یه نفر بگی رو بگردی تو یه اهنگ پیدا کنی و به طرف مقابلت بگی

توانایی ها:

  • جستجوی راحت برای آهنگ مد نظر
  • رابط کاربری آسان
  • امکان دریافت متن آهنگ



شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

English