چگونه یک مشاور املاک موفق باشیم؟ يک مشاور و بازارياب حرفه اي براي اجراي يک مشاوره صحيح چه اصولی را باید بداند و رعایت کند؟ ویژگی یک مشاور املاک حرفه ای را در ربات فوت و فن دنبال کنید و از حرفه ای ها جا نمانید. 1 - ربات اختصاصی برای مشاوران املاک 2 - آموزش تکنیک های کاربردی مشاور املاک به زبان ساده 3 - عضویت رایگان و...

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی