شطرنج یکی از بازی های فکری و پرطرفدار در بسیاری از جوامع است. با استفاده از این ربات تلگرامی می توانید از طریق تلگرام خود به راحتی آن را انجام دهید. نحوه استفاده از ربات بسیار ساده است و بعد از شروع، در هر مرحله حرکت های ممکن به شما نمایش داده می شود.

توانایی ها:

سرعت بالا و کاربری آسان
انجام شطرنج در تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع بازی
  • /stop: توقف بازی

زبانها:

English