ربات تلگرامی شبکه رشد، ابزاری برای تبلیغ رایگان در کانالهای تلگرامی است که با عضو شدن در آن میتوانید کسب امتیاز کنید و از طریق امتیازات خود برای تبلیغ های خود بازدید جمع آوری کنید

توانایی ها:

امکان به اشتراک گذاری تبلغات خود در تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی