ربات تلگرامی HTTP Speed Bot به راحتی می تواند سرعت سایت های مختلف را از طریق تلگرام سنجش کند. برای این کار باید URL یا دامنه را وارد کرده تا ربات برایتان مشخص کند که سایت با چه سرعتی بارگذاری می شود.

توانایی ها:

سنجش سرعت بارگذاری سایت از طریق تلگرام
سرعت بالا

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع به کار
  • /help : نمایش اطلاعات کمکی

زبانها:

English