ربات ویروس یاب به شما این امکان را میدهد که فایل های خود را در تلگرام اسکن کنید. ربات ویروس یاب به شما این امکان را میدهد که فایل های خود را در تلگرام اسکن کنید. شما میتوانید قبل از دانلود و نصب فایل ها ان فایل مورد نظر خود را برای ربات بفرستید تا ربات با پک 64 آنتی ویروسی خود فایل شما را اسکن کند. 64 آنتی ویروس در api این ربات جایگذاری شدندشرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

English