ربات تلگرام همه کاره کاملا رایگان مدیریت پیشرفته گروه دستیار زیر نویس و هایپر کلی قابلیت دیگه...

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی