برای استفاده از ربات باید مراحل زیر را انجام دهید:
1 - اولین مرحله اضافه کردن ربات به گروهتون هست. اگر در انجام این مرحله مشکل دارید روی لینک زیر لمس کنید:
https://t.me/modiirchat_help/3
 2 - دومین مرحله ادمین کردن ربات در گروه هست. برای آموزش این کار اگر گروه معمولی دارید روی لینک زیر را لمس کنید:
https://t.me/modiirchat_help/4
و اگر سوپر گروه دارید روی لینک زیر را لمس کنید:
https://t.me/modiirchat_help/5
3 - و در نهایت آخرین مرحله فعال کردن ربات در گروه و استفاده از ویژگی های آن است. برای باز کردن این تنظیمات دقیقا عبارت setting! را در گروه خود ارسال کنید.

توانایی ها:

امکانات ربات مدیریت گروه ✅ قفل گروه در ساعاتی خاص ✅ فیلتر کلمات (لیست سیاه) ✅ ایجاد لیست سفید کاربران ✅ قفل کردن لینک سایت ها و گروه ها ✅ جلوگیری از ورود ربات ✅ قفل پیام های طولانی و کلی امکانات دیگه ...

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی