با استفاده از این بات، از امکانات زیر برخوردار شوید، کافیست واژه یا عبارت مورد نظر خود را ارسال کنید.

- دیکشنری و مترجم انگلیسی به فارسی و برعکس
- لغت نامه دهخدا
- فرهنگ معین
- فرهنگ فارسی عمید
- نام پسرانه و دخترانه
- دانشنامه عمومی
- دانشنامه اسلامی
- فارسی به عربی
- عربی به فارسی
- انگلیسی به انگلیسی
- کلمات اختصاری

به صورت پیشفرض دیکشنری و مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی فعال می باشد. با نوشتن و یا کلیک بر روی علامت [ / ] لیست فرهنگنامه ها را مشاهده و انتخاب کنید. بعد از انتخاب، کلمه مورد نظر خود را ارسال تا معنی آن را دریافت کنید.

شرح دستورات(Commands):

 • /start: شروع کانال
 • /default: دیکشنری پیشفرض انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
 • /dehkhoda: لغت نامه دهخدا
 • /moeen: فرهنگ معین
 • /amid: فرهنگ فارسی عمید
 • /name: نام پسرانه و دخترانه
 • /wiki: دانشنامه عمومی
 • /wikiislamic: دانشنامه اسلامی
 • /fatoar: فارسی به عربی
 • /artofa: عربی به فارسی
 • /entoen: انگلیسی به انگلیسی
 • /abbreviation: کلمات اختصاری

زبانها:

فارسی