در بسیاری از گروه ها و کانالها اگه دقت کرده باشید زیر بعضی تصاویر و متنو دکمه های قرارداده شده که با کلیک بر روی آنها کاری انجام میشود برای ساخت چنین دکمه های ابتدا باید در این ربات عضو شوید سپس متنی را به ربات ارسال کنید و سپس به سوالات جواب بدهید برای هر دکمه لینک مورد نظر را وارد کنید فقط دقت کنید لینک ها معتبر باشند و با http و یا https شروع بشن . به همین سادگی به متون خود در گروه ها و کانال ها دکمه اضافه کنید.شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی