این ربات تلگرام ویدئوهای یوتیوب را به صورت فایل های صوتی دانلود می کند. کافی است آدرس اینترنتی ویدئو موردنظر را وارد کنید تا ربات، فایل صوتی آن را بازگرداند.

توانایی ها:

دریافت آدرس اینترنتی ویدئوهای یوتیوب و تبدیل آن به فایل صوتی
سرعت بالا

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /help: راهنما
  • /feedback : ارسال پیام به نویسنده ربات
  • /about: در مورد ربات

زبانها:

English, Italiano