با تراکت 📰 1_آگهی رایگان بدید .📎📣 2_نیازمندی های خودتون رو پیدا کنید.🔍 3_کانال و گروه خودتون رو ثبت کنید.✏️ 4_عضو کانال و گروه با موضوع دلخواهتون بشید.🎧🎬🎨🎮⚽️

توانایی ها:

امکان ارسال آگهی رایگان

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی