ربات بازدید گیر یا ویو گیر به اصطلاحی دیگر ابزاری است رایگان برای افزایش آمار بازدید از مطلب شما. که میتوانید با شرکت در چالش های این ربات امتیاز (سکه) دریافت کنید و از طریق این اعتبار برای مطالب خود بازدید کسب کنید. برای کسب اطلاعات کاملتر از نحوه کارکرد ربات میتوانید عضو ربات شوید و از طریق بخش راهنما و یا کانال ویژه این ربات استفاده کنید.

توانایی ها:

  • دریافت بازدید بدون پرداخت پول از طریق شرکت در چالش ها
  • سیستم سکه ای و دریافت سکه از طریق زیرمجموعه گیری
  • دریافت آمار لحظه ای از بازدید ها و سکه ها بهمراه سیستم شارژ حساب

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی