این ربات تلگرامی اخبار زنده، امتیازات، بررسی بازی ها و تقویم باشگاه را در اختیار طرفداران بارسلونا قرار می دهد.

توانایی ها:

نمایش اخبار و برنامه بازی های باشگاه بارسلونا

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Resent games: نتایج بازی های اخیر
  • /Upcoming games: تقویم بازی های آینده
  • /News: اخبار باشگاه
  • /Change language: تغییر زبان
  • /Leave feedback: ارسال پیام به نویسنده ربات

زبانها:

English, Español, Русский