این ربات کاربردی پیام های ایمیل را دریافت و از طریق تلگرام به شما تحویل می دهد. بعد از تحویل، این پیام ها به طور دائمی از روی تلگرام حذف شده و دیگر در آن قابل بازیابی نخواهند بود. حداکثر اندازه پیام 17 مگابایت است. با ارسال me/ می توانید آدرس ایمیل خود که قبلا در دستگاه ذخیره شده است را ببینید. البته با تغییر نام کاربری تلگرام، می توانید آدرس های دیگری نیز اضافه کنید.

توانایی ها:

دریافت ایمیل های شخصی بر روی تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /me: نمایش آدرس ایمیل شما
  • /start : شروع ربات

زبانها:

English