🔸ساخت ربات به صورت اختصاصی و با امنیت بالا 🔹بازنشر پست های کانال در گروه های مختلف به صورت اتوماتیک 🔸بازنشر پست های کانال در گروه های مختلف به صورت دستی 🔹پست گذاری و بازنشر پست های کانال در سایر کانال ها 🔸توانایی حذف تگ و لینک از پست ها 🔹توانایی فیلتر پست های فوروارد شده 🔸 تنظیمات پیشرفته 🔹توانایی مدیریت چندین کانال

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی