romalivebot رباتی فوتبالی برای دریافت اخبار، امتیازات، بررسی و تقویم بازی های باشگاه آ اس رم است. بعد از شروع ربات ابتدا باید زبان را انتخاب و سپس می توانید از دکمه های مختلف برای دریافت اخبار مربوط به این باشگاه استفاده کنید.

توانایی ها:

دریافت اخبار مربوط به باشگاه آ اس رم در تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Resent games: نتایج بازی های اخیر
  • /Upcoming games: تقویم بازی های آینده
  • /News: اخبار باشگاه
  • /Change language: تغییر زبان
  • /Leave feedback: ارسال پیام به نویسنده ربات

زبانها:

English, Italiano