ربات fcallivebot می تواند به راحتی اخبار، برنامه بازی ها و نتیایج باشگاه آرسنال را از طریق تلگرام در اختیار شما قرار دهد.

توانایی ها:

دریافت اخبار باشگاه آرسنال

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Resent games: نتایج بازی های اخیر
  • /Upcoming games: تقویم بازی های آینده
  • /News: اخبار باشگاه
  • /Change language: تغییر زبان
  • /Leave feedback: ارسال پیام به نویسنده ربات

زبانها:

English, Русский