با استفاده از این ربات تلگرام می توانید به آسانی اخبار، نتایج و برنامه بازی های باشگاه آ ث میلان را از طریق تلگرام دریافت کنید.

توانایی ها:

نمایش اخبار و برنامه بازی های باشگاه آ ث میلان

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Resent games: نتایج بازی های اخیر
  • /Upcoming games: تقویم بازی های آینده
  • /News: اخبار باشگاه
  • /Change language: تغییر زبان
  • /Leave feedback: ارسال پیام به نویسنده ربات

زبانها:

English, Italiano