ربات تلگرام سنجاب زیر نظر گروه مهاجرتی سنجاب طراحی و راه اندازی شده و تمام اطلاعات شما بصورت محرمانه در سیستم این شرکت قرار خواهد گرفت (به گفته مالک ربات) این ربات به شما در مهاجرت قانونی به کانادا کمک میکند

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی