ربات کاربردی و بسیار آسان video IIamadas امکان برقراری تماس های ویدئویی را برای شما فراهم می سازد. کافی است بعد از شروع ربات باید زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس نام کاربر مورد نظر در لیست تلگرام خود را وارد کنید، بعد از ارسال درخواست به وی پیامی مبنی بر تایید برقراری تماس برقرار خواهید کرد که با کلیک بر روی آن تماس ویدئویی برقرار خواهد شد. 

توانایی ها:

برقراری تماس ویدئویی از طریق تلگرام
سرعت خوب

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /Send request: ارسال درخواست به کاربر موردنظر
  • /setting: تنظیمات
  • /help : راهنما
  • /username: وارد کردن نام کاربر
  • /nothing: برگشت به منو
  • /updater bot: آپدیت ربات
  • change language: تغییر زبان

زبانها:

English, Español