میخوای اینجا تبلیغ کنی مثل بقیه؟ اونم کاملا رایگان؟ 🤔 خب هیچ کار خاصی نداره 😊 1⃣ عضو ربات ما شو   iranian_bazdidgirbot 2⃣ به همین کانال بیا و تبلیغات دیگران رو بببین و بازدید کسب کن . 3⃣ حالا با بازدیدهای کسب شده خودت میتونی تبلیغت رو بفرستی تو کانال.

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی